SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS

8 września 2023 11:55

|

Administrator

DRODZY PAŃSTWO.

14 WRZEŚNIA 2023 ROKU
  ZAPRASZAMY PAŃSTWA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW NASZYCH UCZNIÓW NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS.
Harmonogram spotkań:

godzina 16:00 - plenarne zebranie Rady Rodziców z przedstawicielami rodziców poszczególnych klas (szkolna aula, budynek B)

godzina 17:00 - spotkania z wychowawcami klas I - III i oddziałów przedszkolnych (sale w budynku A)

godzina 17:45 - spotkania z wychowawcami klas IV - VIII (sale w budynku B).

Porządek sal podany zostanie w dniu spotkań, na tablicy w szkolnym korytarzu.

Z poważaniem.

Ewa Kutnik