SPOTKANIE Z RADCĄ PRAWNYM

28 lutego 2022 16:51

|

Katarzyna Szadkowska

Cyberprzemocy mówimy: „NIE”

„Odpowiedzialność za zachowania przemocowe w Internecie - co o tym mówi prawo?” to myśl przewodnia spotkania radcy prawnego Magdaleny Leśniczak-Grochulskiej z uczniami kl. VI-VIII, które odbyło się 28 lutego 2022 r. w auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

W tracie godzinnej prelekcji młodzież została zapoznana z zasadami odpowiedzialności cywilnej i karnej nieletnich. Ponadto usłyszała o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni oraz o tak popularnym obecnie zjawisku cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Spotkanie było bardzo ciekawe w swoim przebiegu i formie, tym bardziej, że dotyczyło problemu, z którym niejednokrotnie borykają się współcześnie młodzi ludzie.

Przemysław Ciesielski