SPOTKANIE INFORMACYJNE

24 sierpnia 2021 15:25

|

Katarzyna Szadkowska

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS IV – VIII

W związku z realizacją podstawy programowej z nieobowiązkowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i koniecznością podjęcia przez rodzica decyzji o uczęszczaniu dziecka na lekcje lub zwolnieniu z nich zapraszamy Państwa Rodziców uczniów klas IV - VIII na spotkanie z nauczycielem wychowania do życia w rodzinie w celu zapoznania z treściami programowymi, metodami, formami i czasem pracy z uczniami na tych zajęciach.

Spotkanie odbędzie się w szkolnej auli (budynek B) w dniu 1 września 2021 roku, o godz. 17:00.

Na spotkaniu będzie można odebrać druk deklaracji uczestnictwa dziecka w wyżej wymienionych zajęciach.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa wynikających z reżimu sanitarnego – dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa.

Dyrektor szkoły Ewa Kutnik

Nauczyciel przedmiotu Irena Elantkowska