SKAMIELINY Z GOLINY

22 września 2022 14:52

|

Katarzyna Szadkowska

Nasze miasto obchodzi 660 urodziny. Niestety brak mocnych świadków lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego i artefaktów z 1362 roku (to truizm). Ale czemu prowokacyjnie nie stwierdzić, że świadków zamierzchłych czasów w Golinie jest wielu… choć niemych!

Chodzi oczywiście o zwykłe kamienie, które tu były zawsze, od zarania świata. Dla uczczenia rocznicy uczniowie klas 4-7 realizują projekt artystyczno-edukacyjny oparty na archetypie kamienia. Podczas lekcji plastyki wykonali na kamieniach herby Goliny. Następnie ułożyli z nich, w przestrzeni szkolnej, reliefy nawiązujące do jubileuszu i własnych refleksji. W ocenie Dyrektor Ewy Kutnik cyt. „cudowny pomysł i piękne wykonania”.

Myślę, że kontynuacja autorskiego projektu innowacyjnego „Kamienie z Klasą” uczy szacunku do przeszłości, która swym echem kreuje teraźniejszość. Każde spotkanie z nią, to kultywowanie patriotyzmu lokalnego i kreowanie pozytywnego wizerunku Naszej Małej Ojczyzny.

mgr szt. Marek Wendt