SEJMIK SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

11 grudnia 2023 21:13

|

Katarzyna Szadkowska

Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?

W imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Młodzieżowej Rady Miasta Konina oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie odbył się 11 grudnia 2023 r. Sejmik Samorządów Uczniowskich Aglomeracji Konińskiej.

Podczas spotkania i integracji przedstawicieli Samorządów Uczniowskich zorganizowanego w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie pod dyskusję i rozważania poddano zapytanie: „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”

Podczas pracy w grupach dyskutowano o roli samorządów uczniowskich w życiu młodzieży i szkół, do których uczęszczają.

Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli naszej społeczności szkolnej.

Samorząd Uczniowski funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie reprezentowali Paulina Sławska i Wojciech Sławski.

Źródło: Fb SP Golina