REKRUTACJA 2020 / 2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH

31 marca 2020 12:29

|

Bogumiła Kowalska

REKRUTACJA 2020 / 2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Polsce wirusa SARS CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przedszkola i szkoły, biorąc pod uwagę przepis art. 154 ust. 6 Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z roku 2019, poz. 1148) w porozumieniu z Burmistrzem Goliny zawiesza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wnioski, które wpłynęły zgodnie z terminem ustalonym
w obowiązującym harmonogramie, tj. do 20. 03. 2020 roku.

Informujemy co następuje:

  1. 10. 04. 2020 r. nastąpi opublikowanie na stronie internetowej szkoły kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej.
  2. W dniach 14. 04. 2020 r. – 23. 04. 2020 r. rodzice kandydatów mają obowiązek przesłać na szkolny adres e-mail: szkola@spgolina.edu.pl podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów scanu lub zdjęcia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( druk do pobrania lub przepisania odręcznego w zakładce „ o szkole – dokumenty - rekrutacja ”).

OŚWIADCZENIE WOLI.doc

3. 29. 04. 2020 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym pozostają bez zmian.