PROJEKT W ROKU JUBILEUSZU

27 kwietnia 2024 16:14

|

Katarzyna Szadkowska

Pamiętamy o Juliuszu Słowackim – naszym patronie

Juliusz Słowacki – nasz wieszcz narodowy to jeden z najwybitniejszych romantyków. Jego spuścizna znana jest kolejnym pokoleniom Polaków od 175 lat.

To właśnie ten poeta od 1 czerwca 1974 r. patronuje Szkole Podstawowej w Golinie, co tym bardziej zobowiązuje jej społeczność do szacunku i wiernej pamięci o jego życiu oraz twórczości. W tym miejscu wspomnieć należy, iż już wkrótce obchodzić będziemy jubileuszowe uroczystości związane z nadaniem naszej placówce jego imienia i sztandaru.

Dla przypomnienia osoby i dorobku literackiego dziewiętnastowiecznego dramaturga i epistolografa, uczniowie pod kierunkiem polonistów: Karoliny Kulczak, Pauliny Kubsik, Beaty Staszak-Kopeć, Przemysława Ciesielskiego (koordynator działań) oraz anglistki Beaty Matczak, wychowawców oddziałów przedszkolnych i klas młodszych, realizowali założenia okolicznościowego projektu: „Tydzień z patronem - Juliuszem Słowackim”.

Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. społeczność szkolna wzięła udział w kilku, bardzo ciekawych w swojej formie i przebiegu inicjatywach.

Zadania uczniów, w zależności od poziomu klasowego, wiązały się z: kolorowaniem bądź ozdabianiem portretów wieszcza, wykonaniem tematycznych plakatów, folderów, krzyżówek, lapbooków oraz czytaniem fragmentów jego utworów.

W cykl zaplanowanych akcji wpisał się także spacer klasy IV b wzdłuż ulicy Słowackiego.

Klamrami spinającymi poszczególne przedsięwzięcia były okolicznościowe pogadanki dla młodszych uczniów oraz lekcje języka polskiego w kl. IV-VIII o życiu i twórczości patrona.

Wspomniany wyżej projekt był pierwszorzędnym przykładem dobrych praktyk. Co najważniejsze, przysłużył się przypomnieniu postaci i spuścizny Juliusza Słowackiego oraz kultywowaniu tradycji golińskiej szkoły podstawowej, której ten niezapomniany romantyk patronuje już 50 lat.

Przemysław Ciesielski

fot. różni autorzy