PROJEKT SZKOLNYCH DNI ZIEMI W KL.IV-VIII

22 kwietnia 2024 21:00

|

Katarzyna Szadkowska

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.

Arystoteles

„Planeta vs plastik”

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia. Zwracamy wtedy szczególną uwagę na stan naszej planety. Przypominamy o konieczności podjęcia działań, które pozytywnie wpłyną na środowisko przyrodnicze. W 2024 r. obchodom Światowego Dnia Ziemi towarzyszyło hasło: „Planeta vs plastik”.

Od lat o pamięta o nim również społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Koordynatorem tegorocznych obchodów była pani Urszula Jeziorna, która zorganizowała okolicznościowe konkursy ekologiczne, wpisujące się w założenia tematycznego projektu. Ich celem było promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie im zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji.

Poziom przygotowanych prac był wysoki. Każda z nich charakteryzowała się ciekawym ujęciem tematu i pomysłowością w uchwyceniu problemu.

Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

  • w konkursie na hasło ekologiczne „Planeta vs plastik” wyróżniono klasy:

- VI a,

- VII c,

- IV b.

  • w konkursie „Ekologiczna moda”:

- I miejsce – klasa IV b,

- II miejsce – klasa IV c,

- III miejsce – klasa VI a.

  • w konkursie na ekologa:

- I miejsce – Kinga Kaiser (klasa VII c),

- II miejsce – Nikola Ratajczyk (klasa VI c), Wojciech Krych (klasa VII b).

Dodać należy, iż 22 kwietnia 2024 r. odbył się przemarsz z transparentami o tematyce ekologicznej. Tym sposobem społeczność szkolna próbowała zwrócić uwagę mieszkańcom na problem zanieczyszczenia najbliższego środowiska.

Na zakończenie warto stwierdzić, że tegoroczny Światowy Dzień Ziemi wzbudził wśród uczniów wiele emocji. Ponadto w ciekawy i oryginalny sposób została zorganizowana nietypowa lekcja ekologii.

***

Dziękujemy uczniom i wychowawcom zaangażowanych klas za udział w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Ziemi.

Urszula Jeziorna