PROJEKT EKOLOGICZNY SZKOLNYCH DNI ZIEMI

25 kwietnia 2023 07:32

|

Katarzyna Szadkowska

„Zainwestuj w naszą planetę”

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.

Florian Plit

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia. Zwracamy wtedy szczególną uwagę na stan naszej planety. Przypominamy o konieczności podjęcia działań, które pozytywnie wpłyną na środowisko przyrodnicze. W 2023 r. obchodom Światowego Dnia Ziemi towarzyszyło hasło: „Zainwestuj w naszą planetę”.

Od lat o pamięta o nim również społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. W ramach tegorocznych obchodów, geograf Urszula Jeziorna we współpracy z Anetą Nowak i Agnieszką Sołtysiak zorganizowała okolicznościowe konkursy ekologiczne wpisujące się w założenia tematycznego projektu. Ich celem było promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci
i młodzieży, uświadomienie im zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji.

Poziom przygotowanych prac był wysoki. Każda z nich charakteryzowała się ciekawym ujęciem tematu i pomysłowością w uchwyceniu problemu.

Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

  • w konkursie na plakat pt. „„Zainwestuj w naszą planetę”

I miejsce – klasa VI a,

II miejsce – klasa VI c,

III miejsce – klasa IV b.

  • w konkursie na gazetkę ścienną „7 zasad domowej ekologii”

I miejsce – klasa VI b,
II miejsce – klasa V a,
III miejsce – klasa VI a.

Dodać należy, iż 24 kwietnia 2023 r. odbył się przemarsz z transparentami o tematyce ekologicznej. Tym sposobem społeczność szkolna próbowała zwrócić uwagę mieszkańcom na problem zanieczyszczenia najbliższego środowiska.

Na zakończenie warto stwierdzić, że tegoroczny Światowy Dzień Ziemi wzbudził wśród uczniów wiele emocji. Ponadto w ciekawy i oryginalny sposób została zorganizowana nietypowa lekcja ekologii.

***

Dziękujemy uczniom i wychowawcom zaangażowanych klas za udział w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Ziemi.

Urszula Jeziorna