Warsztaty na temat starości

22 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbyły się warsztaty na temat starości z wykorzystaniem praktycznego kombinezonu.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji CREO. Wzięli w nich udział wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Klubie Młodego Obywatela, nad którym opiekę sprawują Agnieszka Sołtysiak i Magdalena Mielcarek- Mirek.

W czasie ich trwania nasi uczniowie mogli przekonać się, jak to jest być starszą osobą i z jakimi problemami dnia codziennego musi się ona borykać.

Warsztaty przeprowadzone były z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, tj. kombinezonu starości - symulującego znaczne ograniczenia i niepełnosprawności wieku senioralnego, zestawu gogli pokazującego choroby oczu (m.in. zaćmę, jaskrę), symulatora choroby Parkinsona, a także zestawu demonstrującego ograniczenia w orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Na zakończenie dodać trzeba, że głównym założeniem tematycznych zajęć było zwiększenie zrozumienia i empatii wobec seniorów, by podejmowane w przyszłości przez nas działania jeszcze bardziej odpowiadały na ich potrzeby oraz osób z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Sołtysiak