PROGRAM ARTYSTYCZNY

15 lutego 2023 17:12

|

Katarzyna Szadkowska

Z pamięcią o Złotych Jubilatach

50. rocznica pożycia małżeńskiego była doskonałą okazją do nostalgicznego spotkania, które odbyło się 15 lutego 2023 r. w miejscowej sali OSP.

Podczas tak doniosłego i niepowtarzalnego jubileuszu Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wręczył kilkunastu parom z terenu miasta i gminy prezydenckie medale.

Oprócz symbolicznego uhonorowania, małżonkowie z pięćdziesięcioletnim stażem uraczeni zostali okolicznościowym programem artystycznym. Został on przygotowany przez organizatorów we współpracy z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie: Alicją Kubsik, Elizą Domiszewską, Dominikiem Klichowskim i Adamem Rubasem.

Ta forma pamięci i szacunku bardzo podobała się parom świętującym swój wyjątkowy jubileusz.

Na pewno występ naszych przedstawicieli pozwolił każdej z nich przywołać na myśl dawne wspomnienia ze wspólnie przeżytych 50 lat.

Przemysław Ciesielski
fot. Arkadiusz Maślak