PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ

22 grudnia 2020 17:44

|

Katarzyna Szadkowska

Jak napisać list w dobie Internetu?

Niestety sztuka ręcznego pisania listów powoli zanika. Wszystko to na skutek bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych środków komunikacji między ludźmi. Warto jednak pochylić się nad tą umiejętnością, która powoli odchodzi do przysłowiowego lamusa. W końcu jeszcze do niedawna była najlepszym sposobem porozumiewania się „na odległość”, pogłębiania znajomości i szlifowania estetyki własnego pisma odręcznego.

Uczniowie z klasy II b ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie na lekcji edukacji polonistycznej online zgłębiali tajniki redagowania listów i adresowania kopert.
W ramach zajęć dzieci przygotowały korespondencje do swojej wychowawczyni Aleksandry Bukowskiej. Opisały w nich swoje uczucia, wyraziły tęsknotę za szkołą oraz wskazały na życzenia skierowane do św. Mikołaja. Następnie samodzielnie zaadresowały koperty. Po wykonaniu wspomnianych ćwiczeń, udały się wraz z rodzicami do Urzędu Pocztowego w Golinie, celem zakupu znaczków i wysłania listów.

Wszystkie korespondencje dotarły już do wychowawczyni. Każda z nich była jedyna i niepowtarzalna, co niezmiernie ucieszyło panią drugoklasistów.

Aleksandra Bukowska