POUCZAJĄCE SPOTKANIE Z…

30 kwietnia 2024 16:11

|

Katarzyna Szadkowska

…Młodzieżową Radą Miejską

30 kwietnia 2024 r. w auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbyło się spotkanie siódmo- i ósmoklasistów z Młodzieżową Radą Miejską.

Dotyczyło ono przede wszystkim codziennej działalności wspomnianej organizacji.

Ponadto jej przedstawiciele zapoznali naszych uczniów z korzyściami, które płyną z piastowania funkcji radnych. Dodatkowo omówili przebieg ich kadencji. Przybliżyli procedurę zgłoszeń kandydatów do nowej, młodzieżowej rady. Przedstawili też podjęte przez nich inicjatywy oraz przykłady współpracy z różnymi instytucjami.

Przemysław Ciesielski