PODZIĘKOWANIE ZA…

…udział w „pączkowej” akcji

Niedawno uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
wraz z dyrekcją i rodzicami zakończyli udział w akcji charytatywnej Fundacji Kapucyni i Misje „Wyślij pączka do Afryki”.

Za czynne zaangażowanie w zbożne przedsięwzięcie koordynowane przez katechetkę
- s. Lilianę Sochę CSDP oraz pomoc finansową mieszkańcom Czadu i Republiki Środkowej Afryki, otrzymali od organizatorów okolicznościowe podziękowanie.

Przemysław Ciesielski