PISMO PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

5 listopada 2021 15:49

|

Katarzyna Szadkowska

Pismo prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana dr Dominika Rozkruta w sprawie badania kontrolnego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.

Spis_GUS.png