PAMIĘTNA DATA - 13 XII 1981 r.

12 grudnia 2022 18:20

|

Administrator

Stan wojenny w Polsce – kolejna rocznica

Ponad 40 lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie rozpoczęli bój o wolną, suwerenną i demokratyczną Polskę. Zabiegali o to, abyśmy mogli godnie żyć we własnym kraju. Walczyli z komunistycznym rządem o naszą niezależność i własne prawa. Komuniści tymczasem przerażeni ogromem poparcia dla polskiego Związku Zawodowego „Solidarność”, postanowili wprowadzić radykalne działania.10 milionów członków wspomnianej organizacji z coraz większym poparciem ludzi wymusiło na rządzie decyzję o wprowadzeniu w całej Polsce przez ówczesnego generała Wojciech Jaruzelskiego stanu wojennego. Było to dokładnie 13 XII 1981 r.

Chcąc lepiej zrozumieć tamten czas, my uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie na lekcjach historii pod kierunkiem nauczycielki Bogumiły Staszak zapoznaliśmy się z autentycznymi artykułami ukazującymi się na początku lat 80-tych ubiegłego wieku w prasie solidarnościowej i komunistycznej. Dzięki nim mogliśmy przedyskutować i właściwie przeanalizować dawny system i sytuację panującą wtedy w kraju. Później posiadany materiał przedłożyliśmy całej szkolnej społeczności poprzez przygotowanie okolicznościowej wystawy.

Uczeń kl. VI b – Wojciech Krych

***

Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Krawczyk za udostępnienie autentycznych źródeł historycznych jako doskonałych materiałów uatrakcyjniających lekcje historii poświęcone stanowi wojennemu.

Bogumiła Staszak wraz z uczniami