Pamiętamy, doceniamy…

14 listopada 2023 07:36

|

Katarzyna Szadkowska

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGLOŚCI

13 listopada 2023 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie upamiętniła jedno z ważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny – odzyskanie niepodległości.

Z tej okazji przystąpiliśmy, jak co roku, do akcji: „Szkoła do hymnu”.

Następnie uczniowie, zarówno klas starszych, jaki i młodszych, pod kierunkiem nauczycieli: Przemysława Ciesielskiego, Pauliny Kubsik, Justyny Szczot i Kornelii Topor-Pustelnik zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Obok pieśni patriotycznych i słowa recytowanego zebrani mogli obejrzeć dwie inscenizacje muzyczno-taneczne. W jednej z nich Rosja, Austria i Prusy dokonały grabieży ojczystych ziem, następnie ujrzeliśmy, jak Polska podniosła się z tej zawieruchy historycznej. Wystąpił również Józef Piłsudski z przesłaniem.

Całości dopełniła dekoracja przygotowana przez: Justynę Dzieran, Beatę Matczak, Magdalenę Mielcarek-Mirek, s. Lilianę Sochę, Katarzynę Szadkowską. W organizację apelu włączył się także Robert Iwiński.

W uroczystości wzięli udział Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Wojdyński, którzy zabrali głos tuż po przemówieniu Dyrektor Szkoły Ewy Kutnik.

Na korytarzach szkoły podziwiać można było prace uczniów w okolicznościowej wystawie przygotowanej przez: Kingę Bąkowską, Jolantę Krucką, Joannę Smuszkiewicz oraz gazetkę autorstwa Marka Wendta.

Paulina Kubsik