PAMIĘTAJĄC O HISTORII NAJNOWSZEJ!

14 grudnia 2021 17:03

|

Katarzyna Szadkowska

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Od 40 lat, 13 grudnia nie jest datą do świętowania. To gorzkie przypomnienie, do czego prowadzi chęć dominowania jednych nad drugimi. Jest dniem smutnej refleksji o dławieniu demokracji, wolności słowa i praw człowieka, przy okazji dając nam - współczesnym możliwość wyrażenia naszej pamięci i szacunku o tych, którzy na to się nie godzili.

Celem wyprowadzenia wojska na ulice polskich miast przez komunistyczne władze była likwidacja protestów społecznych i powstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, które zaczęły „dochodzić do głosu” w sierpniu 1980 r. dzięki NSZZ „Solidarność”.

Jednym z przedstawicieli tamtego czasu jest pan Roman Kotwa – represjonowany opozycjonista, działacz obozu solidarnościowego, więzień ówczesnego ustroju. Człowiek, który niestrudzenie walczył z komunistyczną władzą o wolność i prawa obywatelskie.

Dokładnie w 40. rocznicę od wprowadzenia stanu wojennego przybył na zaproszenie do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

W trakcie wystąpienia nasz gość przybliżył zgromadzonym w auli swoje losy oraz trudy zmagań z reżimem. Opowiadał przy tym z niezwykłym przejęciem, bazując na wspomnieniach i zapiskach z niedawnej przeszłości.

Na pewno była to dla naszej młodzieży pełna emocji „podróż” po historii najnowszej.

***

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Romanowi Kotwie za obecność i możliwość wysłuchania wspomnień, będących świadectwem tamtych, jakże tragicznych wydarzeń.

Jolanta Krawczyk