PAMIĘTAJĄC O EUROPIE

12 maja 2023 19:04

|

Katarzyna Szadkowska

Upamiętnili ważny dzień w ciągu roku

Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Europyświęto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której jej autor przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej na tzw. starym kontynencie. To dzięki niej wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia.

Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

W maju tego roku instytucje UE organizują wiele różnych wydarzeń we wszystkich krajach wspólnoty, jak również w swoich siedzibach:
Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Dodać należy, iż 2023 to Europejski Rok Umiejętności, ponieważ Unia Europejska wspiera podnoszenie kwalifikacji, które umożliwiają pracownikom znalezienie dobrej pracy, a pracodawcom zapewnia odpowiednio wykwalifikowane kadry.

W związku z powyższym społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem nauczycieli Magdaleny Mielcarek-Mirek i Lindy Kalinowskiej-Plewczyńskiej również zaangażowała się w obchody Dnia Europy.
Klasy 0-III wykonały prace pt. „Moja Europa”, natomiast oddziały IV-VII przygotowały obrazki pt. „Miejsca, które chciałbym odwiedzić w Europie”.

Wśród plakatów wyłoniono parę prac, które zostały nagrodzone.

Na zakończenie dodać należy, iż na parterze w budynku „B” można też obejrzeć okolicznościową gazetkę przedstawiającą cele i wartości Unii Europejskiej, przeczytać Plan Schumana oraz zapoznać się z pionierami wspólnoty.

Magdalena Mielcarek-Mirek