OBOPÓLNA WSPÓŁPRACA

5 czerwca 2023 17:54

|

Katarzyna Szadkowska

Po pierwsze wszechstronny rozwój ucznia

Różnego rodzaju dobre praktyki realizowane w ramach projektów czy ciekawie przygotowane warsztaty mają zasadniczy wpływ na wszechstronny rozwój ucznia.

Na pewno tę powyższą zasadę potwierdzą ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Na mocy wcześniej zawartego porozumienia o współpracy, wzięli oni udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych, które 5 czerwca 2023 r. przeprowadzili przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Kolejne lekcje, które wpisały się w założenia projektu innowacji pedagogicznej „Warsztaty EDU – ekonomia dla każdego”, oscylowały wokół następujących tematów:

● „Cykl życia produktu na rynku (warsztaty ekonomiczne),

● „Specjalista od magazynów” – od produkcji do konsumpcji (warsztaty logistyczne) budowanie magazynów z Lego.

Kolejne pasjonujące warsztaty już w nowym roku szkolnym.

Przemysław Ciesielski