OBIADY - WRZESIEŃ

1 września 2020 14:33

|

Bogumiła Kowalska

Zapisy dziecka na obiady w Szkole Podstawowej w Golinie

Ja, ............................................................................. , będący rodzicem/opiekunem prawnym

...................................................................................................................................... ,

(imię nazwisko dziecka)

który w roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem klasy .................. chciałbym, aby moje dziecko spożywało obiad przygotowywany przez kuchnię szkolną. Jednocześnie deklaruję się do wnoszenia opłat za obiady tylko drogą elektroniczną na konto 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010 Szkoły Podstawowej do 10-go każdego miesiąca, z dopiskiem za obiady imię nazwisko ucznia. Koszt 1 obiadu 4 zł, (grupa ZERO śniadania 2 zł, podwieczorek 2 zł).

Zapisu można dokonać poprzez oddanie oświdczenia do wychowawcy, wysłanie oświadczenia na emaila ido@spgolina.edu.pl lub tel. 63 241 75 76.

W celu usprawnienia weryfikacji wpłat proszę o podanie nr telefonu ………………………….

Osoby ubiegające się o dofinansowanie posiłków z MOPS proszone są o kontakt z MOPS Golina.

Klasy sportowe – dofinansowanie 3 zł do obiadu.

Pierwszy obiad 7 września 2020r. Oplata wrzesień 72 zł. Klasa sportowa 18 zł.