Opłata za obiad w miesiącu styczeń:

Klasy I - VIII - cena 56 zł
Zerówka (3 posiłki) - cena 112 zł
Klasy sportowe – cena 14 zł
Nauczyciele - cena 84 zł