Cena obiadów Styczeń ( 6 dni ) / 24 zł

Zerówka (10 dni) same obiady / 40 zł

Zerówka ( 10 dni ) 9h / 80 zł.

Klasa sportowa (6 dni) / 6 zł.

Prosimy o wpłatę do 10 stycznia.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!