Cena obiadów Marzec ( 23 dni ) / 92 zł

Zerówka (23 dni) same obiady / 92 zł

Zerówka ( 23 dni ) 9h / 184 zł.

Klasa Sportowa 23 zł.

Prosimy o wpłatę do 10-ego każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!