Obiady Maj 2023

28 kwietnia 2023 10:48

|

Administrator

Cena obiadów maj 2023 (17 dni)

  • Klasy 1-8 17dni / 119 zł
  • Klasa sportowa 17 dni/ 68 zł
  • Grupa Zero 9h 17 dni / 204 zł

Nieobecności proszę zgłaszać od 7-9godz tel: 63 24 17 690,

SMS 511 475 229 lub email: ido@spgolina.edu.pl

Prosimy o wpłatę do 10-ego każdego miesiąca.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!