Cena obiadów Maj / 68 zł

Zerówka same obiady / 68 zł

Zerówka 9h / 136 zł.

Klasa Sportowa 17 zł.

Prosimy o wpłatę do 10-ego każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!