Cena obiadów luty 2023 (12 dni):

  • Klasy 1-8 / 84 zł
  • Klasa sportowa / 48 zł.
  • Grupa Zero 9h / 144zł

Nieobecności proszę zgłaszać od 7-9godz tel: 63 24 17 690, SMS 511 475 229 lub email: ido@spgolina.edu.pl

Prosimy o wpłatę do 10-ego każdego miesiąca. ( wyjątek luty 2023 do dnia 20ego.)

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!