Cena obiadów listopad klasy 1-8 / 133 zł

Zerówka same obiady / 133 zł

Zerówka 9h / 228 zł. ( śniadanie 3 zł, podwieczorek 2 zł )

Klasa Sportowa 76 zł

Nieobecności proszę zgłaszać od 7-9godz tel: 63 24 17 690, SMS 511 475 229 lub email: ido@spgolina.edu.pl

Prosimy o wpłatę do 10-ego każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady 2022

Zapraszamy i życzymy smacznego!