Opłata za obiady listopad 2021 r.

( 19 dni ) 76 zł

Zerówka 9h 152 zł.

Nauczyciele 114 zł

Klasy sportowe 19 zł

Zgoda na obiady

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka. Prosimy o dokonanie wpłaty do 10-ego każdego miesiąca.

Zapraszamy i życzymy smacznego!