NASI MALI ODKRYWCY - WSPARCIE DLA OŚRODKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z GMINY GOLINA!

3 lipca 2024 20:43

|

Katarzyna Szadkowska

oryginał_logotypy projektu przedszkolnego.jpg

Ośrodek Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie realizuje projekt:

„Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!” nr FEWP.06.07-IZ.00-0018/23

Projekt wdrażany w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmie oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do następujących osób:

  • 257 dzieci w wieku przedszkolnym (113K, 144M), w tym:

- 3 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2K, 1M)

- 1 dziecko z niepełnosprawnością (1M)

  • 19 nauczycieli (19K)

w tym w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie:

- 50 dzieci w wieku przedszkolnym (40K)

- 5 nauczycieli (5K)

W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wdrożone zostaną następujące działania:

- Realizacja zajęć grupowych korekcyjno-kompensacyjnych dla 5 dzieci (5 os. x 1 grupa, łącznie 90h)

- Realizacja zajęć grupowych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 8 dzieci (8 os. x 1 grupa, łącznie 90h)

- Realizacja zajęć grupowych z logopedą z elementami teatrzyku dla 8 dzieci (4 os. x 2 grupy, łącznie 180h)

- Realizacja zajęć grupowych z logopedą z elementami plastyki dla 8 dzieci (4 os.x 2 grupy, łącznie 180h)

- Realizacja zajęć grupowych muzyczno-ruchowych z elementami rytmiki dla 10 dzieci (10 os. x 1 grupa, łącznie 90h)

- Realizacja zajęć grupowych przyrodniczych dla 20 dzieci (10 os. x 2 grupy, łącznie 180h)

- Realizacja zajęć grupowych literackich "Dziecko w świecie bajek i baśni" dla 6 dzieci (6 os. x 1 grupa, łącznie 90h)

- Realizacja zajęć grupowych około programistycznych (kodowanie na dywanie) dla 20 dzieci (10 os. x 2 grupy, łącznie 180h)

- Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów zużywalnych

- Realizacja warsztatów ekologicznych - pszczelarskich w przedszkolu dla 50 dzieci (25 os. x 2 grupy)

- Kurs Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla 1 nauczyciela

- Kurs Kodowanie na macie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć, mowę i sprawność manualną dziecka dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Trening bajkoterapeutyczny dla 1 nauczyciela

- Warsztaty metodyczne Zwinny jak kot, silny jak lew. Rozwijamy ogólną sprawność dzieci. dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Joga dla dzieci jako pomysł na innowację pedagogiczną – na zajęcia ruchowe, logopedyczne i nie tylko dla 1 nauczyciela

- Szkolenie NUTKI LUDKI – muzyczne inspiracje na różne okazje dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Gry i zabawy rozwijające wszystkie zmysły dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Wpływ muzyki na rozwój dziecka dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Nowoczesne formy aktywności fizycznej a rozwój dzieci dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Formy i metody aktywności ruchowej w przedszkolu dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Metody Relaksacji w pracy z dziećmi w szkole i przedszkolu dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Metody relaksacyjne w pracy z dziećmi z wykorzystaniem muzykoterapii dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Mała motoryka. Rytm i rym dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Trener kompetencji komunikacyjnych w spektrum autyzmu – istota i strategie stymulacyjne proces dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Pomoce terapeutyczne na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Trener umiejętności społecznych dla 1 nauczyciela

- Szkolenie IPET, WOPFU opracowanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 nauczyciela

- Szkolenie Metoda globalnego czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej dla 1 nauczyciela

- Szkolenie O znaczeniu wyobraźni twórczej w rozwoju dzieci dla 1 nauczyciela

- Szkolenie "Sensoplastyka" dla 1 nauczyciela

- Realizacja wyjazdu edukacyjnego na spektakl teatralny do Centrum Kultury i Sztuki Oskard w Koninie dla 40 dzieci

- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu dla 40 dzieci

- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu dla 40 dzieci

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 80%.

- Liczba dzieci, które uczestniczyły w dodatkowych zajęciach/eventach/wycieczkach w edukacji przedszkolnej 100%.

Wartość projektu: 1 196 893,21 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 514,56 PLN

oryginał_logotypy projektu przedszkolnego.jpg