NARODOWE CZYTANIE 2020

5 września 2020 17:18

|

Katarzyna Szadkowska

Nagranie fragmentów „Balladyny” w naszej szkole

Narodowe Czytanie to akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 r., propagująca znajomość polskiej literatury, podczas której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. 5 września 2020 r. wszyscy chętni w kraju i poza jego granicami czytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

W dniach od 29 sierpnia do 3 września przedstawiciele Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nagrywali fragmenty wspomnianego wyżej dramatu.

Do realizacji tego bardzo ciekawego w swojej formie i przekazie projektu zaprosili także naszą szkołę, jako jedyną w regionie nosząca imię Juliusza Słowackiego. To wyróżnienie spośród innych placówek dla nas niebywały zaszczyt i swoisty wyraz szacunku.

Akt Pierwszy, Scenę I - rozmowę Pustelnika z Kirkorem - przeczytały dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Ewa Kutnik i uczennica Natalia Tarczyńska (kl. VIIIb). Akt Pierwszy, Scenę III - dialog Aliny z Balladyną - interpretowali polonistka Paulina Kubsik oraz uczeń Jan Jakubowski (kl. Va). Ponadto w nagraniu udział wzięli nauczyciele – bibliotekarze Joanna Smuszkiewicz i Agata Wojdyńska.

Zachęcamy do odtworzenia fragmentów nagranych w Green Studio udostępnionych na FB CDN w Koninie, w tym tego zrealizowanego w naszej szkole:

https://cdnkonin.pl/informacje/2021/2020_09_04_czytanie/filmy/golina.mp4

Przemysław Ciesielski

Źródło: www.facebook.com/Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-w-Koninie

***

Serdecznie dziękujemy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie za możliwość wzięcia udziału w nagraniu „Balladyny” w ramach Narodowego Czytania 2020.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Ewa Kutnik