NAJKORZYSTNIEJSZE FORMY KSZTAŁCENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

25 marca 2022 16:24

|

Katarzyna Szadkowska

Konferencja problemowa organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.

Wymagajcie od siebie,

choćby inni od was nie wymagali

Jan Paweł II

29 marca 2022 r., godz. 9.30 – 13.30

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie

NAJKORZYSTNIEJSZE FORMY KSZTAŁCENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W PROGRAMIE: wystąpienia specjalistów – przedstawicieli placówek realizujących kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, słabosłyszeniem / niesłyszeniem, słabowidzeniem / niewidzeniem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Do pobrania:

Plakat

Program konferencji

Link do spotkania