„MOCNO SIĘ STARAMY, WIĘC WYGRYWAMY”

17 czerwca 2024 16:11

|

Katarzyna Szadkowska

W ramach projektu społeczno-edukacyjnego
Od września 2023 r. do czerwca 2024 r. uczniowie z III a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem wychowawczyni Żanety Wilant i nauczyciela wspomagającego Kingi Bąkowskiej realizowali klasowy projekt społeczno-edukacyjny, którego celem była integracja społeczności tegoż oddziału, wprowadzenie optymistycznych wizji nauczania i wychowania oraz wzmocnienie zaangażowania dzieci.

Ponadto polegał on na realizacji dodatkowych zadań przewidzianych na dłuższy czas (kilka dni i tygodni). Dziecko samo wybierało aktywność, w której chciało wziąć udział zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dotyczyła ona zadań z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej. Były to np.: wykonanie plakatu wiążącego się tematycznie z ciekawostkami o Europie; zaplanowanie wycieczki kilkudniowej z uwzględnieniem najciekawszych miejsc w danym regionie Polski; stworzenie planszowej gry matematycznej czy napisanie wiersza o danej tematyce. Można było pracować indywidualnie lub grupowo. Za zadania uczeń otrzymywał określoną ilość punktów (ustalone przed ich wykonaniem). Zapisywane one były na tablicy motywacyjnej w dwóch rubrykach - dla siebie i na rzecz klasy.

Po realizacja i prezentacji zadania na forum, dziecko samo decydowało, w którym miejscu chce ująć otrzymane punkty. Te indywidualne można było zamienić na: zgłoszenie dodatkowego nieprzygotowania, zwolnienie z obowiązkowej pracy domowej czy nieodnotowywanie w dzienniku braku pracy domowej (do kwietnia 2024 r.). Z kolei punkty grupowe zamienione mogły zostać na: lekcję na zewnątrz; nocowanie w szkole; niezadawanie pracy domowej przez tydzień lub lekcje z grami i zabawami.

Uczniowie jednogłośnie zdecydowali, że zdobyte punkty chcą zamienić na nocowanie w szkole. Wspólne świętowanie sukcesu odbyło się w piątek 14 czerwca 2024 r. i było kolejną, doskonałą okazją do wzajemnej integracji. W programie znalazły się: organizacja sali, piżama party, gry planszowe, strefa kibica, oglądanie filmu oraz kolacja. Relacje z tego dnia zostały opublikowane na Facebooku naszej szkoły.

Uczniowie udowodnili, że łączą ich doskonałe relacje. Potrafili współpracować ze sobą, działać na rzecz klasy, dla dobra wspólnego i wzajemnie się wspierać. I co najważniejsze, nie zauważono między nimi niezdrowej rywalizacji!

***

Bardzo dziękujemy Rodzicom oraz Kindze Bąkowskiej (nauczycielowi wspomagającemu) za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Żaneta Wilant, Przemysław Ciesielski