MEDYCZNIE…

19 października 2019 17:07

|

Katarzyna Szadkowska

Jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi?

Nawiązując do dnia, w którym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie starali się pobić rekord w resuscytacji, 17 października 2019 r. Kornelia Topor-Pustelnik przeprowadziła specjalne warsztaty dla dzieci klas młodszych. Dotyczyły one sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W czasie ich trwania pierwszo- i drugoklasiści dowiedzieli się, jak postępować z poszkodowanymi w razie wypadku. Przypomnieli sobie zasady właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprawdzania stanu uczestników sytuacji i wzywania odpowiednich służb ratowniczych. Ponadto ćwiczyli na fantomach wykonywanie sztucznego oddychania i masażu serca.

Wspomniane wyżej warsztaty na pewno przyczyniły się do znacznego poszerzenia wiedzy dzieci na temat niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Arleta Skibińska