MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W GOLINIE

5 lutego 2020 14:12

|

Bogumiła Kowalska

9 marca odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na II kadencję (2020-2022).

Dla zainteresowanych prezentujemy kalendarz działań:
- 07-12.02.2020
Ogłoszenie w szkołach o możliwości kandydowania do MRM
- do 02.03.2020
Działania koordynatorów szkolnych. Zachęta i informacja (ulotka) na czym polega działalność w MRM.
Przyjmowanie zgłoszeń i sporządzenie oraz upublicznienie listy kandydatów.
Zgłoszeniom powinny towarzyszyć :
• zgoda rodzica/opiekuna prawnego
• wybrana forma prezentacji kandydata (plakat, ulotka, wizytówka itp…)

- do 06.03.2020
Kampania wyborcza w dowolnej formie (dystrybucja ulotek, plakaty, spotkania z wyborcami itp…). Upubliczniona w szkołach lista kandydatów.
- do 02.03.2020
Sporządzenie list do głosowania w szkołach (alfabetycznie, klasami) oraz list dla osób do 18 roku życia z terenu okręgu wyborczego (wymagana legitymacja szkolna).

-do 04.03.2020
Wyznaczenie Szkolnej Komisji Wyborczej (minimum 3 osoby w tym 1 dorosła).
UWAGA! Kandydaci nie mogą wchodzić w skład osobowy komisji.

-do 06.03.2020
Przygotowanie i powielenie druków wyborczych w szkołach:
• karty do głosowania
• protokół

- 09.03.2020
Przeprowadzenie wyborów w 4 szkołach:
• wyznaczenie i przygotowanie lokali wyborczych (oznakowanie, urna)
• godziny: otwarcia i zakończenia 11.00 – 16.00
• zliczenie głosów
• podanie wyników do publicznej wiadomości (wywieszenie protokołu)
UWAGA!
Prawo wyborcze ma każdy uczeń uczęszczający do szkoły (bez względu na wiek) oraz młodzież do 18-go roku życia

- do 13.03.2020
Przekazanie nazwisk osób wybranych do MRM Burmistrzowi Miasta