„MŁODY LEAN LIDER” W NASZEJ SZKOLE

13 grudnia 2019 17:12

|

Katarzyna Szadkowska

Siódmoklasiści a nauka przedsiębiorczości

Rozwijanie wśród uczniów w wieku 13-19 lat transferowalnych kompetencji
XXI w. to nadrzędny cel programu „Lean Thinking”, który został opracowany przez Fundację LEAN Education. Stanowił on zasadniczy trzon Ogólnopolskiego Turnieju „Młody Lean Lider”.

Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. grupa uczniów z kl. VIIc (nazwana docelowo „The beściaki z 7c”) pod kierunkiem Przemysława Ciesielskiego realizowała założenia wspomnianego wyżej programu.

W trakcie specjalnie zorganizowanych zajęć młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie uczyła się praktycznego podejścia do tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi uniwersalnych postaw
i kompetencji pracowników wchodzących na rynek pracy oraz zrozumienia współczesnych realiów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przemysław Ciesielski