LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I

10 kwietnia 2020 10:31

|

Daniel Jóźwiak

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia kandydata przez złożenie podpisanego oświadczenia woli ( druk do pobrania z naszej strony https://www.spgolina.edu.pl/o-szkole/dokumenty/ ), który należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub skanem zdjęcia albo oryginalnego wniosku przesłanym w terminie od 14.04.2020 r. do 23.04.2020 r. na szkolną pocztę e-mail: szkola@spgolina.edu.pl

Niezłożenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja z przyjęcia dziecka do naszej placówki.

Dyrektor Szkoły

Ewa Kutnik