LEKCJE RELIGII O…

16 lutego 2022 18:17

|

Katarzyna Szadkowska

LEKCJE RELIGII O…

…życiu zakonnym

„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga...Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.”
(Kardynał Stefan Wyszyński)

W pierwszym tygodniu lutego w Kościele powszechnym obchodziliśmy ustanowiony przez papieża św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Z tej okazji s. Immakulata Podczasiak przeprowadziła w klasach I-III oraz VI okolicznościowe katechezy poświęcone powołaniu zakonnemu. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wysłuchali opowiadania o życiu sióstr. Obejrzeli też prezentację multimedialną poświęconą osobom konsekrowanym. Mieli też niebywałą okazję zadawać swojej katechetce ciekawe pytania.

Dodatkowo szóstoklasiści pisali listy do siostry zakonnej z wnikliwymi dziecięcymi przemyśleniami. Natomiast młodsi uczniowie chętnie wykonali prace plastyczne, spośród których te najciekawsze (wybrane przez nauczyciela plastyki Marka Wendta), zostały nagrodzone kolorowanką i gratyfikacją w postaci cząstkowej oceny celującej. Ich oryginalne w swoim wykonaniu i przekazie obrazki można obejrzeć na tematycznej wystawie znajdującej się na szkolnym korytarzu.

s. Immakulata Podczasiak