KREATYWNIE NA RELIGII

30 września 2021 18:54

|

Katarzyna Szadkowska

O marzeniach Pana Boga

Jak odgadnąć marzenia Pana Boga? – takie pytanie stanowiło klucz do tematu, nad którym zastanawiali się pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie podczas lekcji religii.

Na początku uczniowie wysłuchali opowiadania o stworzeniu świata. Później pod kierunkiem katechetki s. Immakulaty Podczasiak CSDP zaczęli rozmawiać nad marzeniami Pana Boga.
W czasie swobodnych wypowiedzi na forum klasy stwierdzili, że Najwyższy pragnie, aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi i żyli w pokoju oraz wzajemnej miłości. Jeden z uczniów dowodził, że Pan Bóg chciałby jeszcze raz zamieszkać na ziemi. Inni mówili, że marzeniem Stwórcy jest rodzina, w której wszyscy są razem. Pojawiały się również wypowiedzi, że Pan Bóg chce, aby wszyscy się modlili i chodzili do kościoła.

Następnie pierwszoklasiści zainspirowani usłyszaną wcześniej historią, wykonali samodzielnie rysunki przedstawiające marzenia Najwyższego. Najpiękniejsze prace plastyczne zostały nagrodzone cząstkową oceną celującą.

s. Immakulata Podczasiak