KREATYWNI UCZNIOWIE KL. VII-VIII

12 kwietnia 2022 17:58

|

Bogumiła Kowalska

Wielkanocne warsztaty plastyczne

Kreatywne zajęcia plastyczne uchodzą zazwyczaj za zwykłą zabawę. To prawda, ale mogą też wspomagać realizację wielu zadań i celów ważnych dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości?

12 kwietnia 2022 r. nauczycielki Magdalena Mielcarek-Mirek i Bogumiła Kowalska zorganizowały w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie warsztaty wielkanocne przeznaczone dla chętnych uczniów z klas VII-VIII. W ramach przeprowadzonego przedsięwzięcia mieli oni możliwość wykonania okolicznościowych stroików i kartek świątecznych, używając różnorodnych materiałów zdobniczych. Wszystkie przygotowane przez młodzież prace były bardzo oryginalne i co najważniejsze wykonane „z sercem”, i pełnym zaangażowaniem.

Śmiało można powiedzieć, że opisane wyżej warsztaty były odpowiednim sposobem na miłe
i kreatywne spędzanie czasu. Dały możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych. Zapewniły ogrom pozytywnych emocji. Pomogły także rozwinąć umiejętności koncentracji uwagi, samodzielności oraz rówieśniczej współpracy.

***

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Golinie za sfinansowanie organizacji wielkanocnych warsztatów plastycznych.

Magdalena Mielcarek – Mirek,

Bogumiła Kowalska