KONSULTACJE DLA RODZICÓW - LISTOPAD 2021

2 listopada 2021 15:31

|

Katarzyna Szadkowska

Dnia 18.11.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00. odbędą się konsultacje dla rodziców z nauczycielami.

Podczas konsultacji omawiane będą bieżące postępy uczniów w nauce, wyjaśniane wątpliwości, udzielane bieżące wskazówki.
Rodzice uczniów klas ósmych, uprawnionych do skorzystania z indywidualnych dostosowań, otrzymają również informacje o propozycjach tychże podczas egzaminu ósmoklasisty.

Miejsca spotkań z nauczycielami podane będą przy wejściu do budynków szkolnych w dniu konsultacji.