Palma – symbol zwycięstwa i polskiej tradycji

Palma jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią i światła nad ciemnością. Chrześcijanom przypomina uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadający jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Dla podtrzymania pięknej polskiej tradycji, wiążącej się z niedzielą poprzedzającą Święta Wielkanocne, dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Najpiękniejsza palma”. Pomysłodawczynią twórczej rywalizacji była katechetka
s. Immakulata Podczasiak CSDP. Uczniowie, przygotowując swoje prace z pomocą swoich rodziców, wykazali się nie lada kreatywnością. Do wykonania kolorowych palm wykorzystali przeróżne materiały. W wielu przypadkach były one zaskakujące i przesądzające o ich oryginalności.

Jury pod przewodnictwem Liliany Czajkowskiej miało „trudny orzech do zgryzienia”. Spośród
31 zdjęć prac nadesłanych drogą internetową, wybrało trzy najpiękniejsze.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I. MIEJSCE - Julian Balcerzak (kl. II a),

II. MIEJSCE - Julia Piekarska (kl. III a),

III. MIEJSCE - Oskar Koliński (kl. I c).

Gratulujemy!

Na zakończenie nadmienić trzeba, że wszystkie dzieci zostały nagrodzone cząstkową oceną celującą z religii. Laureaci po powrocie do szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

KONKURS - PALMY