KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

4 maja 2021 20:29

|

Katarzyna Szadkowska

Biblia – skarbnica wiary i mądrości

,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”

/św. Hieronim/

Nie ulega wątpliwości, że Biblia jako pismo natchnione przez Boga stanowi niewyczerpane źródło prawd moralnych przepojonych uniwersalną mądrością. Stąd też już od najmłodszych lat warto młodym ludziom tłumaczyć za pośrednictwem nawet najprostszych obrazów zawarte w niej historie. Dzięki temu na pewno lepiej zrozumieją i zapamiętają przesłanie Dobrej Nowiny.

Dla właściwego przeżycia obchodzonego niedawno w całym Kościele Tygodnia Biblijnego, dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięły udział w konkursie pod tytułem ,,Moje ulubione opowiadanie biblijne”. 19 uczniów na prośbę katechetki s. Immakulaty Podczasiak CSDP sprostało wyzwaniu wykonania bardzo ciekawych prac plastycznych. Ich motywem przewodnim były różne historie zaczerpnięte z „Księgi nad Księgami”.

Następnie dzieci z pomocą rodziców przesłały zdjęcia swoich twórczych dzieł, które zostały ocenione przez nauczycielskie jury pod przewodnictwem Przemysława Ciesielskiego.

Wyniki wspomnianej wyżej rywalizacji przedstawiały się następująco:

  • I miejsce przyznano Gabrieli Nowak (kl. I c), która wykonała samodzielny i niezwykle ciekawy rysunek do opowiadania o stworzeniu świata,
  • II miejsce zajęła Maja Kulesza (kl. II b), wykonując interesujący obrazek ,,Zwiastowanie”,
  • III miejsce ex aequo zdobyli Julia Piekarska (kl. III a) za twórczy rysunek - komiks, obrazujący historię proroka Jonasza oraz Tobiasz Perliński (kl. II b) za pracę ,,Arka Noego”.

Nasze najszczersze gratulacje!

Zwycięzcy otrzymali w szkole nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy motywujące do dalszego działania gratyfikacje w postaci oceny cząstkowej z religii oraz wirtualny ,,drobiazg” 😉.

Immakulata Podczasiak