KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ KASĘ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

12 lutego 2021 17:17

|

Katarzyna Szadkowska

KRUS.jpg

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz Wieści Rolnicze – Portal dla rolników.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa- klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu tj. zarówno autorzy, którzy zostali uhonorowani nagrodami od I-III, jak również autorzy uhonorowani wyróżnieniami.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

Opracował ma podstawie materiałów KRUS:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa lekarskiego