KONKURS EKOLOGICZNY

3 stycznia 2024 07:40

|

Katarzyna Szadkowska

Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki”

eko.jpg

  1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie.
  2. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Konina.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Konina oraz gmin powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
  4. Tematem konkursu jest gospodarka odpadami i jej wpływ na otaczające środowisko, tj. wodę, powietrze i glebę.
  5. Fundatorem nagród dla laureatów jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.
  6. Czas trwania konkursu: 7 miesięcy roku szkolnego (do maja).

Cel konkursu

Celem konkursu jest doprowadzenie do:

  1. wzrostu powszechnego zainteresowania zagadnieniami ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

2.wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,

3.wykształcenie postaw proekologicznych oraz zbiorowej i indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,

4.wywołania chęci utrwalenia swoich obserwacji i przemyśleń w różnych formach wyrazu m. in. plastycznej, literackiej oraz prezentacjach multimedialnych.

Dziedziny konkursowe

  1. Fotografia – konkurs na najciekawsze zdjęcie, o dowolnym formacie odbitki foto i tematyce z zakresu ochrony środowiska w nawiązaniu do gospodarki odpadami.

2. Plastyka – wykonanie w różnych technikach prac plastycznych za pomocą pędzla, ołówka, kredki, pokazujących odczucia i wizje uczestnika z zakresu ochrony przyrody i postępowania z odpadami.

3. Literatura – opowiadanie, nowelka, literacki obrazek o treści związanej z gospodarką odpadami, o objętości do trzech stron tekstu formatu A4 (do 5400 znaków).

4. Prezentacja multimedialna – przedstawiająca problemy związane z gospodarowaniem odpadami oraz propagująca działania ekologiczne w terenie i we własnym domu, pozwalające na uniknięcie skutków wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Mile widziane dzieła medialne (wywiady, rozmowy, filmy) lub prezentacje zawierające co najmniej 15 slajdów. Pracę należy zapisać na płycie CD/DVD lub na pendrive.

Prace konkursowe należy oddać p. Urszuli Jeziornej lub przesłać na adres mailowy ujeziorna@spgolina.edu.pl

Szkolna komisja konkursowa dokona oceny prac przygotowanych przez uczniów i wyłoni szkolnych laureatów (max po 3 w każdej dziedzinie, w podziale na kategorie odpowiadające klasom I–III, IV–VI, VII–VIII). Następnie prace zostaną zgłoszone i przekazane do MZGOK w Koninie, gdzie wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.

Zachęcam do udziału, termin składania prac do 31 marca.

Urszula Jeziorna