KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

10 maja 2021 16:38

|

Katarzyna Szadkowska

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DOTYCZĄCY ORGANIZACJI HYBRYDOWEJ PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W GOLINIE

OD 17 MAJA 2021 ROKU

W związku z decyzją oraz wytycznymi MEiN, MZ i GiS z 29.04.2021r. informujemy, że w naszej szkole wdrożona zostaje praca hybrydowa wg następującego porządku:

  1. W dniach 17.05.2021. – 21.05.2021. – do budynku szkoły wracają uczniowie klas VI – VII
    i podejmują naukę stacjonarnie, wg obowiązującego do tej pory planu lekcji, z zachowaniem reżimu sanitarnego , zasad bezpieczeństwa oraz porządku przydziału sal lekcyjnych.
    Uczniowie klas IV – V oraz VIII uczyć się będą nadal on-line.
  2. 24.05.2021. oraz 28.05.2021. stacjonarną naukę na terenie szkoły podejmują klasy IV-V oraz VIII.
  3. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III od 17. 05.2021 r., uczęszczają bez zmian.
  4. UWAGA!!!

W dniach 25.05. – 27.05.2021r. uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty, natomiast dla uczniów kl. I – VII oraz dzieci oddziałów przedszkolnych są to dni wolne.

5. Od 31. 05. 2021 roku do szkoły wracają wszyscy uczniowie klas I – VIII, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego, ustalonego planu pracy.

6. W dniach 24.05.2021. uczniowie klas VIII, na terenie szkoły, podczas spotkań z wychowawcami i nauczycielami, będą mieli możliwość przypomnieć sobie zasady obowiązujące podczas egzaminów ósmoklasisty.

7. 27.05.2021 r., po egzaminie z języka angielskiego, uczniowie kl. VIII pod opieką wychowawców i nauczycieli informatyki będą logować się do systemu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. O obowiązujących wówczas szczegółowych zasadach organizacyjnych poinformują wychowawcy. Obecność uczniów obowiązkowa.

8. Podczas egzaminów klas VIII szkoła nie zapewnia dowozów.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824).

- Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)