KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

2 listopada 2021 15:27

|

Katarzyna Szadkowska

Drodzy Państwo!
28 października 2021 r. pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające zasady noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół oraz placówek oświatowych.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo społeczności szkolnej zaleca się obowiązkowe noszenie maseczek przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej na przerwach – poza czasem zajęć lekcyjnych na terenie szkoły.
W praktyce oznacza to, że na każdej przerwie uczniowie, jak i osoby dorosłe, powinni nosić maseczki. Ma to na celu ograniczenie transmisji wirusa.
Rozporządzenie zwalnia z noszenia maseczek dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2021 r. Oznacza to, że powyższe zasady należy stosować już od 2 listopada 2021 r., aż do odwołania.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie działań profilaktycznych szkoły w tym zakresie i uczulanie dzieci na ważność stosowania się do aktualnych obostrzeń.
Ograniczenia i powyższy apel kierujemy w trosce o dobro i zdrowie nas wszystkich, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, naszych rodzin.

(Podst.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r.., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. (§) 25, punkt 4 oraz (§) 25 punkt 16.)