KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA ZDALNEGO

23 października 2020 13:25

|

Katarzyna Szadkowska

DRODZY RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

OD PONIEDZIAŁKU 26. 10.2020R., NA PODSTAWIE DECYZJI RZĄDU RP, PRZECHODZIMY NA TRYB ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH IV – VIII.
OBOWIĄZUJE AKTUALNY PLAN LEKCJI.
KOREKCIE ULEGA JEDYNIE CZAS TRWANIA ZAJĘĆ, SKRÓCONY DO 40 MIN.
LEKCJE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ON – LINE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA MEET, POPRZEZ POŁĄCZENIE Z UCZNIAMI WYKORZYSTUJĄCE OBRAZ I GŁOS.

NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W ZAKŁADCE DOKUMENTY, ZNAJDUJE SIĘ DOKUMENT „DODATKOWE ZASADY PRACY I OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO LUB HYBRYDOWEGO NAUCZANIA”.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ I – III PRACUJĄ BEZ ZMIAN, W BUDYNKU SZKOLNYM. SZKOŁA ZAPEWNIA POSIŁKI DLA DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ
I – III BEZ ZMIAN.

DECYZJA O ZDALNYM NAUCZANIU ZAPADŁA NA PODSTAWIE DECYZJI RZĄDU ORAZ W POROZUMIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM.

O KOLEJNYCH DECYZJACH LUB ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

ZASADY PRACY oraz OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO LUB HYBRYDOWEGO NAUCZANIA.pdf

DZIĘKUJĄC ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ I ZROZUMIENIE ŻYCZYMY ZDROWIA.

DYREKTOR SZKOŁY

EWA KUTNIK