JUŻ PŁYWAM

1 grudnia 2019 12:08

|

Katarzyna Szadkowska

Realizujemy projekt powszechnej nauki pływania

W ostatnim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej im.Juliusza Słowackiego w Golinie brali czynny udział w zajęciach praktycznych w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn."Umiem pływać". Partnerem programu było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań. Projektem zostali objęci najmłodsi z terenu 35 wielkopolskich gmin.

W programie wzięły udział dzieci z klas I-III, z placówek oświatowych naszej gminy- w tym 15 uczniów z golińskiego "Julka". Zajęcia odbywały się w okresie od września do listopada 2019r., w dwóch grupach po 2 godziny-łącznie 10 wyjazdów.

Nauczanie pływania obejmowało ćwiczenia podstawowe. Ponadto dzieci poznały elementarne ruchy w wodzie. Wspomniane zajęcia wyrabiały u uczniów nawyk aktywności fizycznej oraz wolę pełnienia różnych ról z tym związanych. Wywoływały spontaniczność, radość i satysfakcję. Pomogły rzetelnie wspierać działania umacniające stan zdrowia.

Warto dodać, że umiejętności naszych uczniów zostały nagrodzone medalami "Umiem pływać". Projekt był koordynowany przez nauczycielki: Agnieszkę Dobrowolską i Iwonę Derek.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za wytrwałość i zaangażowanie w zajęciach.

Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Goliny Pana Mirosława Durczyńskiego oraz sekretarz Pani Anny Górznej.

Agnieszka Dobrowolska, Iwona Derek