Konkurs plastyczny „Baranek Wielkanocny”

Jednym z bardzo ważnych elementów w tradycji chrześcijańskiej jest wielkanocny koszyczek, a w nim baranek - symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Aby podkreślić jego doniosłą rolę i znaczenie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbył się z inicjatywy katechetki s. Immakulaty Podczasiak okolicznościowy konkurs plastyczny. Przyświecał mu tytuł ,,Baranek Wielkanocny”, a wzięli w nim udział uczniowie z klas 0-III.

Tematyczne prace zostały wykonane przez uczestników samodzielnie bądź z pomocą rodziców. Na uwagę zasługuje niezwykła inwencja twórcza dzieci, które przyniosły baranki wykonane
z takich materiałów jak: plastelina, masa solna, makaron, popcorn, włóczka, styropian, wata, piórka czy patyczki do uszu.

Nadmienić trzeba, iż do 33 naszych uczestników konkursu, dołączyły także dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie: Antoni Orzechowski (kl. I), Malwina Kobojek (kl. II) i Aleksander Orzechowski (kl. III).

Po długich obradach nauczycielskie jury w składzie - Małgorzata Iwińska i Małgorzata Karpińska wybrało zwycięskie prace, przyznając:

I miejsce Adzie Michalak (kl. III b),

II miejsce Dawidowi Graczykowi (kl. I b),

III miejsce Gabrieli Nowak (kl. II c),

wyróżnienie Julianowi Balcerzakowi (kl. III a).

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu gratyfikację
w postaci cząstkowej oceny celującej. Uczniom klas 0-III dziękujemy za udział w plastycznej rywalizacji.

s. Immakulata Podczasiak,

Przemysław Ciesielski